Video trénink číslo:

CP05 – Moby (aktiv/pasiv dřepy) s Kristiánem a Danem

Náročnější varianta Mobyho! Naše nejtradičnější písničková dojížděčka, ale v težší variantě 🙂
V písničce zaznívá anglicky UP a DOWN a to určuje naší pozici v dřepu. DOWN jsme v pasivním dřepu a UP držíme v aktivním.

#Kristian #Dan #CP #silový #nohyzadek