Video trénink číslo:

CF08 – Amrap s Kristiánem a Milanem

AMRAP (As Many Reps As Possible) je velmi náročný typ dojížděčky. Za daný časový úsek musíme zvládnout co největší počet sériíí těchto cviků:

AMRAP 4:
14x Sedleh
10x Výpad
6x Angličáky

#CF #Kardio #Kristian #Milan