Video trénink číslo:

CF05 – Dojížděčka s Fílou a Danem

Cardio dojížděčka na závěr! Tady se 4 minuty a 10 vteřin nezastavíte. Střídáme dynamické dřepy s výskokem a statické planky. To vše bez pauzy.

5x interval je 25/25

A1 Dřepy s výskokem
A2 Plank

#Fíla #Dan #nohyazadek #kardio #CF